Tjänster

Min ambition är att lösa kundens problem, hitta alternativa material och leverantörer för att kunna erbjuda ekonomiskt fördelaktiga lösningar inom följande områden :