Hårdbetonggolv

Korodur golvmaterial ger extremt slitagestarka betonggolv. Från sortimentet finner man alla nödvändiga produkter som behövs till olika ändamål, för att uppnå en slitstark betongyta, allt förutom betongen.

Fiberarmerade golv har blivit allt vanligare som alternativ till traditionellt armerade golv. Med hjälp av stålfibrer kan golven göras foglösa eller dela upp ytorna genom sågning. Med Makropolymerfibrer kan man göra golv på mark eller ytbetong som sågas upp i rutor. Med Mikropolymerfibrer kan man förhindra betonggolvens plastiska sprickbildningar. Mikropolymerfibrer används oftast tillsammans med stål- och makrofibrer.

Med färdig fogarmering säkerställer man kraftöverföringen i fogarna. Med en fogarmering med en riktig kraftig stållist, förhindrar man effektivt skador i fogen- fogen är golvets svagaste punkt.

Med hårdbetongmaterial som strös på den färska betongytan får man en slitagestarkare yta. Vid val av material bör man utgå från kravet från slutanvändaren och kraven på slitagebeständighet. Material av courundi, piikarbid eller metallbaserade material ger en högre hållfasthet än traditionella kvartsbaserade material.

Genom att beställa alla material från samma leverantör minimerar entreprenören sin risk med tidplanen.

Vid dimensioneringen av ett fiberarmerat golv granskas samtidigt kraftöverföringen i fogarna, utan att man behöver anlita flere konstruktörer till detta.

Huvudmännen är Korodur Westphal Hartbeton GmbH & Co. Severstaal Metiz,Flexcrete Technologies Limited mfl.
Sammarbete med Piimat Oy, importör av Korodur produkter i Finland, med lång erfarenhet från tillverkning av betonggolv
 

Produktgrupperna är:

  • Hårdbetong, fiber och fogar för betonggolv, främst för industrigolv
  • Olika typer (epoxi, polyuretan, MMA) av golvbeläggningar
  • Produkter för Design-golv
  • Takbeläggningar
  • Målfärg till hygieniska utrymmen
  • Reparationsprodukter för betong