Projektledning

Byggprojekt
Projektledning, inklusive arbetsmiljöansvar, riskbedömningar, Bas-U och Bas-K åtagnden.

Projektansvar
Projektansvar vid materialleveranser, stomentreprenader.

Rådgivning och konsultering ifråga om tekniska lösningar, metod- och materialval.