Projektleveranser

Export och import av byggmaterial

Med den långa erfarenheten från leveranser av kompletta betongstommar innefattande projekteringsansvar, samordning av produktion, transport, montage och projektledning erbjuder vi dessa tjänster i samarbete med våra partners :

ybt logoI första hand riktar vi in oss på kunder i Norra Skandinavien där etablerade kontakter skapats till det föreskrivande ledet som beställare, byggherrar och övriga UE-entreprenörer. Vi erbjuder även delleveranser som väggar, pelare, balkar, bjälklag, trappor fritt levererade till arbetsplatserna.